Кога не се прави помен за починал?

Поменът е обред, който има дългогодишна история в българската култура. Той представлява религиозен ритуал, който се отдава на починалия близък човек. Въпреки че поменът е обичай, който правим за да отдадем почит на починалия, той има своите правила и ограничения. В този блог поставяме фокус върху въпроса “Кога не се прави помен за починал?” и ще се опитаме да разясним какви са неподходящите моменти за извършване на този ритуал.

Страстната седмица

Помени не се правят от Лазаровден до Великден, което е периодът на Страстната седмица. Това е време, когато поменът е забранен, тъй като цялата наша религиозна активност е насочена към празнуване на Великден. Също не се правят помени по време на първата седмица от Великденския пост, тъй като тогава цялата енергия трябва да бъде насочена към ритуала на постене. Други дати свързани с Възкресение Христова на които не е подходящо да се правят помени са и Светлата седмица – седмицата след Великден. По време на тази седмица и най-вече на Томина Неделя е период на радост и щастие във връзка с изкупването на греховете на хората от страна на Божия син и не се смята подходящи за подобен тип траурни ритуали.

Игнажден – Ивановден

Следващият период, в който се забранява правенето на помен, е между Игнажден и Ивановден. Игнажден е празник, който отбелязва началото на Богородица да ражда Христос. Този празник се чества на 20 декември и следват светкавични празнувания на Рождество Христово. В тази триседмична периода на годината помените още веднъж са забранени.

Въпреки че е важно да помним нашите починали близки, помените не следва да се правят през време на болести, ваканции или някакви други поводи за радост.

Не трябва да правим помени по време на национални траурни дни. Те са обикновено определени от правителството и са обвързани с национални исторически събития, които трябва да бъдат отбелязани в рамките на ритуалите на държавата.

Помените са важен ритуал, който трябва да се извършва с уважение и признание към живота на починалия. Но те имат правила и ограничения. Не се правят по време на Страстната седмица, между Игнажден и Ивановден, по време на болести, ваканции, лечение и национални траурни дни. В края на краищата, те са предназначени да бъдат извършени със сериозност и признание на това, което нашият починал близък означаваше за нас и за обществото, в което живеем. Нека да отдадем почит на живота, който живее и продължава да съществува в нашето сърце и душа.