ЯК ВИЦ: В Раят било забранено да се влиза с кучета

Умрял един човек. Заедно с него умряло и кучето му. И ето, че душата на човека заедно с на кучето, стоят пред една врата с надпис: “Рай. Забранено влизането с кучета”. Не влязъл човекът през тази врата, а продължил нататък в неизвестността. Повървял и стигнал до друга врата. На нея няма надпис, само един старец седи встрани. Човекът се приближил до него и казал:
– Извинете, уважаеми…
– Свети Петър съм аз.
– А какво има зад тази врата?
– Раят е зад тази врата.
– А с кучето може ли?
– Разбира се.
– А на предишната врата тогава, какво имаше зад нея?
– Там е адът. До Раят стигат само тези, които не зарязват приятелите си.