ЯК ВИЦ: Каква е разликата между жена и полиграф?

– Тате, какво е полиграф?
– Това е детектор на лъжата, сине, разпознава кога човек лъже.
– Значи, като мама…
– Да, само че с кабели.