ЯК ВИЦ: Мравката Пешо гони Слон

Слонът стъпил в един мравуняк. Мравките се покатерили на него.
Слонът разтърсил глава и те изпопадали. Останал само Пешо.
Другите мравки започнали да викат:
– Удуши го, Пешо!
Слонът побягнал. След малко клон съборил Пешо.
Той се върнал при другите и те го попитали:
– Къде е слона?
– Избяга.
– Лъжеш, Пешо, още дъвчеш!