ЯК ВИЦ: Студенти пукат гума – закъсняват за изпита

Четирима студенти имали изпит в понеделник, но в неделя се събират “на по бира” и се напиват здраво. Понеделник закъсняват за изпита с 2 часа. Въпреки това отиват до университета и с обясненията, че са пътували от провинцията и по пътя са спукали гума, молят професора да ги изпита в друг ден. Професорът се съгласява и им дава нова дата, следващият понеделник. Този път те се явяват навреме. Професора ги посреща с усмивка:
– Колеги, изпита днес ще е само с един въпрос и ако отговорите правилно ще вземете изпита, но при 1 условие, да сте в различни стаи!
– Страхотно! – съгласяват се студентите, и сядат в 4 различни стаи.
Професора им раздава билетчетата, на които им е написал само един въпрос:
– КОЯ ГУМА СПУКАХТЕ?