ЯК ВИЦ: Професорът се мъчи – не може да пусне колежката

Изпит в университета. Професорът задава въпроси на студентка, която очевидно дори не е прочела материала. Многократно опитва да изцеди някакви знания от нея, но без успех. Накрая професорът и казва:
– Съжалявам, колежке, но при това положение не мога да ви пусна.
Студентката примигва и отговаря:
– При това положение и аз също.