ЯК ВИЦ: Кой ще доведе зет в тази къща?

– Татко, аз обичам жени. – казала едната дъщеря.
– Не може да бъде! – изревал бащата.
– Аз също. – обадила се от кухнята другата дъщеря.
– И кой ще доведе зет в тази къща? – отчаяно попитал бащата.
– Аз тате! – обадил се синът.