ЯК ВИЦ: Какво е работил Дядо като млад?

– Дядо, какво си работил като млад?
– Цял живот бях готвач.
– Тогава, защо не помагаш на баба?
– Вече съм пенсионер.