ЯК ВИЦ: Жена избира между журналист и инженер

Двама си говорят:
– Моята дъщеря едновременно я поискаха двама. Единият журналист, а другият – инженер.
– И кого огря щастието?
– Журналиста. Щото тя реши да се омъжи за инженера…