ЯК ВИЦ: Защо Господ дори не мери кръвното на болните?

Решил Господ да оправи нещата в здравеопазването и отишъл като редови лекар в поликлиника. Появил се първият пациент – парализиран и в количка. Сложил Бог ръка на рамото му и казал:
– Стани и ходи!
Болният става и тръгва. Излиза в коридора, там навалица от чакащи, които го питат:
– Е, как е новият?
– И той като другите… Дори кръвното не ми измери…