ЯК ВИЦ: Тате, наистина ли сте ме намерили в зелето?

– Тате, наистина ли сте ме намерили в зелето?
– Да, сине! Вчера! А оня ден те намерихме зад къщата, а предния ден-в картофите, пияницо!