ЯК ВИЦ: Младеж гадае на маргаритка през 18,19 и 20 век

18-и век. Стои младежът и гадае на маргаритка:
– Обича ме, не ме обича… Обича ме, не ме обича…
19-и век. Стои младежът и гадае на маргаритка:
– Ще ми даде, няма да ми даде… – Ще ми даде, няма да ми даде…
20-и век. Стои младежът и гадае на маргаритка:
– Ще ми стане, няма да ми стане… – Ще ми стане, няма да ми стане…