ЯК ВИЦ: Дама черпи любовчия

Един известен любовчия отишъл на ресторант. Седнал сам на маса.
По някое време дошъл келнера. Той носел на ръце едно бебе. Поднесъл го с усмивка на любовчията и казал:
– Господине, това е от дамата на трета маса!