Поглед към най-старата валута, която все още е в обращение

От монети до хартиени пари, валутата е част от ежедневието. Но чудили ли сте се коя е най-старата валута, която все още е в обращение? Отговорът е британската лира, която съществува от 775 г. насам. Нека разгледаме как тази валута се е запазила през вековете и какво означава това за днешната икономика.

Как се е развила британската лира

Британската лира има богата история, която датира от 775 г. сл. Първоначално тя е представлявала сребърни монети, наречени “стерлинги” или “стерлингови лири”, и е била използвана като една от най-ранните форми на валута в Англия. През 1279 г. Едуард I въвежда златна монета, наречена “благородник”, която е на стойност шест шилинга и осем пенса, или една трета от лира стерлинги. Така се създава система, при която различните монети имат различна стойност, като всяка монета представлява части или кратни на лирата стерлинги.

През 1489 г. по времето на крал Хенри VII е установен официален обменен курс на лирата чрез декрет, с който определени чуждестранни монети се обявяват за законно платежно средство в Англия. Това включвало монети от Италия, Франция, Испания и Португалия, наред с други. Това помогнало да се стабилизира стойността на английските пари, а също така позволило на търговците по-лесно да търгуват през границите, използвайки фиксирани обменни курсове между валутите.

Съвременната британска лира

Днес британската лира все още е в обращение и се регулира от Английската централна банка (АЦБ). АЦБ определя паричната политика на икономиката на Обединеното кралство и се стреми да поддържа ценова стабилност чрез контрол върху лихвените проценти и паричното предлагане. В допълнение към физическите банкноти и монети, емитирани от АЦБ, все по-популярни стават и електронните плащания, тъй като потребителите се ориентират към цифрови банкови решения като дебитни карти и мобилни приложения за плащане.

Британският паунд е една от най-старите валути, които все още са в обращение. През вековете тя еволюира от сребърни монети, наречени стерлинги, до съвременни електронни платежни системи, регулирани от Английската централна банка (АЦБ). Дългата ѝ история е свидетелство за нейната устойчивост и адаптивност в постоянно променящия се финансов пейзаж – което я прави важна част от нашата глобална икономика днес!