ЯК ВИЦ: Поп отказва развод на жена – ето защо

– Отче, искам да се разведа с мъжа си… Ще ми разрешите ли?
– Защо, чедо, каква е причината?
– Ами… той се оказа не такъв, за какъвто го смятах!
– А като се омъжваше?
– Е, тогава бях глупава…
– Виждаш ли, въпреки всичко той те е взел такава…