ЯК ВИЦ: Как Свети Петър разпределя “новодошлите”:

Свети Петър разпределя “новодошлите”:
– Ти женен ли беше?
– Да.
– В рая!
– А ти?
– Да.
– В рая!
– Ти?
– Три пъти.
– В ада!
– Ама, Свети Петре…
– Няма ама! Раят е за мъченици, не за идиоти!