ЯК ВИЦ: 3-ма отшелници в пустинята си говорят

Трима отшелници са в пустинята. Десет години никой не проронва нито дума.
– Прияде ми се баница! – казва единият.
Пълно мълчание още десет години.
– И на мен ми се прияде баница! – казва вторият.
Следват още десет години мълчание.
Третият казва:
– Ей, надухте ми главата с тая баница!