ЯК ВИЦ: Трима лекари пред Св.Петър

Трима лекари претърпели тежка катастрофа и се озовали при св. Петър, който почнал да ги разпитва поред:
– Ти какъв беше на Земята?
– Ами аз, свети Петре, бях детски хирург.
– О, лекувал си деца, браво. Отивай в Рая! Ами ти?
– Аз бях психиатър.
– Лекувал си болни души… отивай в Рая и ти. Ами ти?
– Аз работех в НЗОК, свети Петре.
– Хм… добре, отивай в Рая. Само да знаеш, че пътеката ти е три дни, после се местиш в Ада…