ЯК ВИЦ: Стадо овце чакат обаждане от …..

Високопланинско пасище. Стадо овце пасе свежа тревица. Отстрани се е подпрял овчарят и свири на меден кавал. По едно време се чува звън. Цялото стадо, изумено, поглежда към овчаря. Овчарят бърка дълбоко под ямурлука и вади телефон.
– Ало! Да… Момент!
Обръща се към овцете:
– За мене е!