ЯК ВИЦ: Два комара свалят светулки

Два комара скучаели в тръстиката. Единият казал:
– Брат, голяма скука в това блато. Хайде да ходим в гората да сваляме светулки. Гледай каква е дискотека.
Речено сторено. На другият ден единият е в болницата целият в бинтове.
– Приятелю, какво стана, биха ли те?
– Не бе, просто лош късмет. От светулка на светулка, та на горския на фаса.