ЯК ВИЦ: 3 мухи се хвалят коя се храни повече

Срещнали се три мухи.
Първата казала:
– Аз се навъртам в един луксозен ресторант. Когато някой поръча супа – влизам в чинията. Клиентът вдига скандал и му донасят друга порция. А цялата супа от предишната поръчка остава за мен!
Втората муха споделила:
– Аз пък се мотая в една закусвалня. Като вляза в нечия супа, човекът загребва една лъжица, заедно с мен и я изсипва на пода. Ама, пак – лъжица оттук, лъжица оттам и успявам да се наям!
Третата муха въздъхнала:
– А пък мен – питате ли ме? Аз ходя в един студентски стол.
Когато вляза в нечия супа, студентът извиква радостно:
“Урааа! МРЪВКА!”
И досега – едва съм останала жива!