ЯК ВИЦ: Как се разбира,че един мъж е започнал да остарява?

По какво се разбира, че един мъж е започнал да остарява?
– Когато за пръв път не може за втори път.
А по какво се разбира, че вече е остарял?
– Когато за втори път не може за първи път.