ЯК ВИЦ: На улицата се сблъскват двама кривогледи.

На улицата се сблъскват двама кривогледи. Единият ядосано казва:
– Гледай къде ходиш бе!
Другият му отвръща:
– А ти защо не ходиш, където гледаш!