ЯК ВИЦ: Канарче пие бензин

Срещат се двама приятели:
– Представи си, нашето канарче пи бензин. После направи три кръгчета из стаята и се строполи на пода.
– Умря ли?
– Не, свърши му се бензинът.