ЯК ВИЦ: Лекар и Ветеринар се лекуват

Срещат се двама съученици.
– Как е, какво ново при тебе?
– Записах се да уча медицина.
– Аз пък ветеринар… Значи ще можем да се лекуваме един друг.