Сбора на числата от 1 до 100 за секунди по метода на Гаус

Ако някога ви се е налагало да пресмятате сумата на числата от 1 до 100, знаете каква досадна задача може да бъде това. За щастие, немският математик Йохан Карл Фридрих Гаус е измислил метод, който ви позволява бързо и лесно да изчислите сумата на всеки набор от числа за броени секунди. Нека да разгледаме как работи той

Как е открит методът на Гаус

Гаус е използвал този метод още като ученик, когато му е била поставена задачата да събере числата от 1 до 100. Учителят му бил изумен как малчуганът успял за секунди да се справи с поставената задача.

Например, да кажем, че искаме да изчислим сумата на числата от 1 до 10. Можем да започнем, като групираме двойки числа заедно по следния начин: (1+10=11), (2+9=11), (3+8=11), (4+7=11). След това просто ще съберем всички суми: 11 + 11 + 11 + 11 = 44. Така че отговорът е 44!

Същият принцип може да се приложи и за по-големи набори от числа. Например, ако искаме да изчислим сумата от 1 до 100, можем да започнем с групиране на двойки числа по следния начин: (1+100=101), (2+99=101). След това бихме умножили броя на двойките (в този случай 50) по 101 и бихме получили отговор 5050 – което се оказва правилният отговор!

Методът на Гаус е прост, но елегантен начин за бързо и точно пресмятане на суми, без да се налага да прибягвате до сложни уравнения или напреднали математически техники. Независимо дали се опитвате да разберете колко дни има в една година или колко пари дължите на някого за обяд, методът на Гаус може да ви помогне да улесните живота си! Не е чудно, че той е успял да измисли такова гениално решение – то наистина показва неговия гениален интелект!