Как се наричат пръстите на краката – кратък наръчник

Повечето от нас не се замислят за пръстите на краката си – освен ако не счупят някой от тях, разбира се. Приемаме ги за даденост, тъй като те изпълняват жизненоважната функция да ни помагат да пазим равновесие, когато ходим, тичаме и скачаме. Но знаехте ли, че всеки пръст на крака си има официално име? Прочетете, за да разберете кои са те.

Научете какви са имената на пръстите на краката

  1. Големият пръст на крака е известен още като “халукс” Това е пръстът, който понася най-голяма тежест, когато ходим, и следователно е най-податлив на нараняване.
  2. Вторият пръст на крака е известен като “дълъг” (произнася се “лонгус”) пръст на крака. Нарича се така, защото често е най-дългият пръст на крака.
  3. Третият пръст на крака е известен като “латералис” (произнася се “lay-ter-al-lis”). Това е така, защото е разположен от външната страна на стъпалото, далеч от големия пръст.
  4. Четвъртият пръст е известен като “medialis” (произнася се “mee-dee-al-lis”), защото е разположен от вътрешната страна на стъпалото, близо до големия пръст.
  5. Петият пръст е известен още като “минимален” (произнася се “ми-ним-ус”), защото често е най-малкият пръст на стъпалото.

И така, ето ви един кратък наръчник за имената на пръстите на краката ви! Следващият път, когато някой ви попита за халукс или латералис на палеца на крака, можете да го впечатлите с познанията си!