Кой е бил бащата на Дева Мария?

Въпросът кой е бил бащата на Дева Мария е задаван през цялата история, без да има категоричен отговор. Библията не дава име на бащата на Дева Мария, а няма и други съвременни исторически сведения, които да дават някакви сведения. Въпреки това има няколко теории, които са били излагани през вековете

Кои са основните теории за бащата на Дева Мария

Една от теориите е, че бащата на Дева Мария е бил мъж на име Йоаким. Тази теория се основава на един апокрифен текст, наречен Евангелие от Яков, който е написан през II век. В този текст се казва, че ангел се явил на родителите на Мария, Йоаким и Анна, и им казал, че ще имат дете. Това дете ще бъде известно като Дева Мария

Друга теория твърди, че бащата на Мария е бил свещеник на име Ели. Тази теория се основава на един стих от старозаветната книга Самуил, в който името Илия се споменава като баща на жена на име Ана. Някои смятат, че Хана всъщност е друго име на Дева Мария

Трета теория предполага, че бащата на Мария е мъж на име Йосиф. Това се основава на факта, че в повечето версии на коледната история се казва, че именно Йосиф е бил сгоден за Мария по времето, когато тя е родила Исус. Въпреки че тази теория не може да бъде окончателно доказана, тя със сигурност е най-често приеманата

Извод:

Самоличността на бащата на Дева Мария остава загадка и до днес. Въпреки това има няколко теории, които са били излагани през вековете. Една от теориите предполага, че баща ѝ е бил мъж на име Йоаким, а друга – че баща ѝ е бил свещеник на име Илия. Трета теория предполага, че баща ѝ всъщност е Йосиф, който е известен най-вече с това, че е бил сгоден за Мария по времето, когато тя ражда Исус. В крайна сметка обаче може би никога няма да разберем със сигурност кой е бил нейният баща.