Знаете ли кой газ поддържа горенето

Разновидностите на втечнен нефтен газ, т.е. втечнен нефтена газ (LPG) са достъпни за потребителите днес. Те се състоят предимно от смес от пропан (C3H8) и бутан (C4H10).

Съотношението в този случай може да бъде различно и зависи от сезона. Така например, през зимата се използва повече пропан, а през лятото повече бутан. Пропиленът, бутиленът и някои други въглеводородни газове, също се използват често, но в малки концентрации.

Някои интересни факти за втечнения газ

Въглеводородният втечнен газ се характеризира с много висока калоричност. Той е 46,1 MJ/kg, в сравнение с 42,5 MJ kg за течните горива и 43,5 MJ kg за висококачествен бензин. Поради това газът е отличен за работата на двигатели с вътрешно горене. Въпреки това, неговата енергийна плътност на единица обем е ниска в сравнение с бензина или мазута и е само 26 MD/L.

Газта, както всеки друг вид гориво, е опасна!

Ето защо е важно да откриете изтичането му навреме. За тази цел към горивото се добавя мощен одорант етантиол. В Щатите са одобрени и ароматизатори като тиофен или амилмеркаптан.

LPG се синтезира чрез рафиниране на петрол или “мокър” природен газ и се произвежда почти изцяло от източници на изкопаеми горива, както и от рафинирането на суров петрол или от потоци от нефт или газ от земята.

Д-р Уолтър Снелинг е първият, който произвежда LPG през 1910 г. И първият търговски продукт се появява през 1912 г. и оттогава популярността му расте само, макар и бавно. И така, днес газът осигурява само около 3% от цялата консумирана енергия, но хората едва започват да осъзнават напълно неговия потенциал. Това е сравнително чисто гориво, без сажди. Газът също произвежда малко количество серни емисии в сравнение с други конвенционални горива. Тъй като е газ, той не замърсява водата и земята, но може да замърси въздуха, макар и не толкова, колкото традиционните горива.

Втечненият газ бързо се изпарява при нормална температура и налягане и обикновено се доставя под налягане в стоманени газови бутилки. Те обикновено се пълнят до 80-85% от капацитета им, за да позволят термично разширение на съдържащата се течност. Съотношението на обемите на изпарен газ и втечнен, варира според състав, температура, налягане. Най-често е около 250:1.

Налягането, при което LPG се втечнява, наречено парно налягане, също варира в зависимост от състав и температурата. Например, за чист бутан то е приблизително 220 kPa (2,2 бара) при 20°C, за чист пропан е приблизително 2,2 мегапаскала (22 бара) при 55°C.

Знаете ли кой газ поддържа горенето

Втечнен нефтена газ е по-тежка от въздуха, за разлика от природния газ и по този начин ще потъне. Това носи със себе си две основни опасности: Първо, възможността за експлозия, ако сместа от Втечнен нефтена газ и въздух се окаже правилна и ако има източник на запалване;

Втората опасност е задушаване, поради намалена концентрация на кислород. За щастие пропан-бутанът не е токсичен, така че няма опасност от отравяне. Освен това газът винаги е смесен с парфюм, за да може човек лесно да открие теча.