Знаете ли кой газ поддържа горенето

by Pozitivno.bg

Разновидностите на втечнен нефтен газ, т.е. втечнен нефтена газ (LPG) са достъпни за потребителите днес. Те се състоят предимно от смес от пропан (C3H8) и бутан (C4H10).

Съотношението в този случай може да бъде различно и зависи от сезона. Така например, през зимата се използва повече пропан, а през лятото повече бутан. Пропиленът, бутиленът и някои други въглеводородни газове, също се използват често, но в малки концентрации.

Някои интересни факти за втечнения газ

Въглеводородният втечнен газ се характеризира с много висока калоричност. Той е 46,1 MJ/kg, в сравнение с 42,5 MJ kg за течните горива и 43,5 MJ kg за висококачествен бензин. Поради това газът е отличен за работата на двигатели с вътрешно горене. Въпреки това, неговата енергийна плътност на единица обем е ниска в сравнение с бензина или мазута и е само 26 MD/L.

Газта, както всеки друг вид гориво, е опасна!

Ето защо е важно да откриете изтичането му навреме. За тази цел към горивото се добавя мощен одорант етантиол. В Щатите са одобрени и ароматизатори като тиофен или амилмеркаптан.

LPG се синтезира чрез рафиниране на петрол или “мокър” природен газ и се произвежда почти изцяло от източници на изкопаеми горива, както и от рафинирането на суров петрол или от потоци от нефт или газ от земята.

Д-р Уолтър Снелинг е първият, който произвежда LPG през 1910 г. И първият търговски продукт се появява през 1912 г. и оттогава популярността му расте само, макар и бавно. И така, днес газът осигурява само около 3% от цялата консумирана енергия, но хората едва започват да осъзнават напълно неговия потенциал. Това е сравнително чисто гориво, без сажди. Газът също произвежда малко количество серни емисии в сравнение с други конвенционални горива. Тъй като е газ, той не замърсява водата и земята, но може да замърси въздуха, макар и не толкова, колкото традиционните горива.

Втечненият газ бързо се изпарява при нормална температура и налягане и обикновено се доставя под налягане в стоманени газови бутилки. Те обикновено се пълнят до 80-85% от капацитета им, за да позволят термично разширение на съдържащата се течност. Съотношението на обемите на изпарен газ и втечнен, варира според състав, температура, налягане. Най-често е около 250:1.

Налягането, при което LPG се втечнява, наречено парно налягане, също варира в зависимост от състав и температурата. Например, за чист бутан то е приблизително 220 kPa (2,2 бара) при 20°C, за чист пропан е приблизително 2,2 мегапаскала (22 бара) при 55°C.

Знаете ли кой газ поддържа горенето

Втечнен нефтена газ е по-тежка от въздуха, за разлика от природния газ и по този начин ще потъне. Това носи със себе си две основни опасности: Първо, възможността за експлозия, ако сместа от Втечнен нефтена газ и въздух се окаже правилна и ако има източник на запалване;

Втората опасност е задушаване, поради намалена концентрация на кислород. За щастие пропан-бутанът не е токсичен, така че няма опасност от отравяне. Освен това газът винаги е смесен с парфюм, за да може човек лесно да открие теча.

You may also like