Селата на Потьомкин – не бихте искали да живеете в тях.

Чували ли сте за селата на Потьомкин – руски села, станали известни чрез израза „потьомкински села“, които е навлязъл във всички езици? За да придобие подобна известност този израз, ясно е, че има интересна история зад него и основателна причина. Ще ви разкрием каква е тя и защо не бихте искали да населявате селата на Потьомкин.

Историята на израза „потьомкинските села“

Историята и произходът на израза „потьомкинските села“ са свързани в практиката, наблюдавана в Русия още от имперските времена, да се организират фалшиви акции в прослава на властта, акции, които целят придаване на фалшив блясък, на скриване на реалността и представяне на една излъскана и илюзорна картина, постигната на границата на шоу и театър, която няма нищо общо с действителността. Някои автори твърдят, че тази практика или традиция продължава в Русия и по време на комунизма. Именно стремежът да се представят нещата в идеална светлина, която не отговаря на реалността, дава началото на израза „потьомкинските села“, разпространил се по света като синоним на измама и шоу. Но какво точно се е случило и защо именно селата на Потьомкин са привлекли интереса и дали това име?

Историята на селата на Потьомкин

Когато през 1787 година Григорий Потьомкин е трябвало да организира на Екатерина ІІ пътуване до новозавладени земи в Русия, наречени Новорусия, той бил категорично наясно, че състоянието на тези земи е плачевно и неподходящо за Екатерина и изобщо за представяне и виждане – и полята, и градовете, и селата, лозарството и овощарството – всичко било потъпкано и трябвало да бъде изградено отново и възродено. Време за изграждане обаче нямало, което принуждава Потьомкин да предприеме нетрадиционни действия и да изгради една илюзорна престава за Новорусия, част от която буквално нарисувана.

Губернаторът Потьомкин заселва в Новорусия 121 600 руски селяни от северните провинции, за да не е пуста територията, както и войници от кримските гарнизони, на които били дори били доведени купени момичета, за да се оженят, за да създадат потомство и да има жени, които да възродят с труда си и със създаването на нов живот тези запустели места. Новозаселниците били обречени на глад, неприятен и труден живот, земите били голи, чакали безкрайно дълго обещаната помощ и се хранели с плодове и треви. Тази гледка явно е била крайно неподходяща за представяне пред Екатерина, поради което губернаторът създал илюзорна и фалшива представа за Новорусия, спретвайки шоу със статисти. Богато облечени хора статисти, посрещали Екатерина, фасадите на сградите изглеждали скъпо и богато, но били направени от картон специално, за да я заблудят, добитъкът бил внесен и прекаран пред Екатерина специално, за да види какво богатство притежава тази земя. Потьомкин дори стига в старанието си да заблуди Екатерина и да представи Новорусия като райско място до там, че цели села се виждали в далечината,  които обаче били не издигнати и заселени, а… нарисувани върху платна.

Заключение

Целият създаден изкуствено фалшив блясък, богатството, което е имитирал Потьомкин пред Екатерина, измамата, която е създал, за да представи мястото по начин, напълно неотговарящ на реалността, ражда израза „потьомкинските села“, който става нарицателен по целия свят за шоу и измама, създадени умишлено и с цел заблуда на някого. Вероятно не бихте искали да живеете в тези села, нали?