Медицинска сестра мери кръвното на младеж и се мръщи на резултата

Медицинска сестра мери кръвното на младеж и нещо се мръщи на резултата. Пита го:
– Кажете, вълнувате ли се?
– По принцип или сега?
– Сега.
– Да.
– И каква е причината?
– Деколтето ви…