ЯК ВИЦ: Как се сваля французойка в Париж?

Кафе в Париж, на масата седи жена, приближава се мъж:
– Мадам бърза ли?
– Мадам не бърза…
– Мадам ще пийне ли чашка кафе?
– Мадам ще пийне кафе…
Пият кафе.
– Мадам семейна ли е?
– Мадам е семейна…
– Мадам може ли да звънне на мъжа си и да съобщи, че е изн*силена от непознат мъж?
– Мадам може да звънне и да съобщи, че е изн*силена от непознат мъж шестнадесет пъти!
– Шестнадесет пъти!
– Мосю бърза ли?…