ЯК ВИЦ: Сър Джон говори за птичките и пчеличките на сина си

Лейди Маргарет казала на съпруга си – сър Джон:
– Милорд, нашият син миналият месец навърши 21 години и вече е пълнолетен. Мисля, че трябва да му обясните някои неща за живота!
Онзи попитал:
– Кои – по-точно, Милейди?
Дамата се изчервила мощно и смотолевила:
– Ами, нали знаете… за птичките и пчеличките!
Аристократът се срещнал със сина си и му казал:
– Младши, трябва да ти обясня едно от тайнствата на живота!
Помниш ли как миналата седмица след, като ходихме на лов се отбихме в една страноприемница? Там нямаше други хора, освен палавата ханджийка и още по-палавата и дъщеря. И аз се забавлявах с ханджийката. А ти не остана по-назад с  дъщерята? Защо ти припомням тази история?… А, да! Та, крайно време е да узнаеш, че такива неща има и при птичките и пчеличките!