Защо извънземните във филмите винаги нападат американците

Пич, защо извънземните във филмите винаги нападат Американците?
– Искат да спасят света.