ЯК ВИЦ: Добрата Фея помага на пълен неудачник

Един неудачник срещнал Добрата фея. И се оплакал:
– Душице, помагай! Аз съм беден и тъп!
Тя му се усмихнала ласкаво:
– Мили човече, мога да ти изпълня едно-единствено желание! Кое си избираш – много пари или голяма мъдрост?
Оня се колебал дълго време и накрая решил:
– Голяма мъдрост!
Феята щракнала с пръсти и се усмихнала:
– Готово! Желанието ти е изпълнено! Хайде, кажи нещо мъдро!
Оня въздъхнал тежко:
– Трябваше да взема парите!