ЯК ВИЦ: Син на наемен убиец се моли на баща си

Синчето на наемен убиец се моли на баща си:
– Тате, тате, дай да пострелям с твоя автомат.
– Ще можеш ли, синко?
– Уха!
– Ами ето, вземи го! Може да постреляш по кокошките в двора.
Синът взема автомата и започва да гърми кокошките…..
– А, гранати можеш ли да хвърляш, сине? – пита бащата, наблюдавайки стрелбата.
– Уха!
– Вземи тази граната и хвърляй към клозета!
Синът взема гранатата, мята я към тоалетната… ТРЯССС… Клозета става на пух и прах.
– Тате, ама мама беше в клозета, бе…
– А така, сине… Браво на тебе! Знаеш ли какво чудо щеше да стане като видеше кокошките…