ЯК ВИЦ: Поп, Ходжа и Рави се къпят в реката

Поп, ходжа и равин решили да се разхладят в близката до градчето им река. Съблекли се и бегом във водата. Минало време решили да излизат и да се облекат. Но група туристи минаващи от там, се спрели и се загледали в къпещите се. Пръв тръгнал да излиза от водата попът. Чудил се как да си скрие срамотиите. Накрая си сложил едната ръка отпред, другата отзад и излязъл. Ходжата направил същото. Равина постоял още малко във водата, сложил двете си ръце на лицето и излязъл от водата.
Облекли се, попът и ходжата поискали от равина обяснение, защо си скрил лицето, а не срамните места.
– Мен хората ме познават по лицето. Вас по какво ви познават, сега разбрах.