ЯК ВИЦ: Аарон, този Христос какъв е по националност?

Двама евреи разглеждат разкошните дворци на Ватикана.
– Аарон, този Христос какъв е по националност?
– Евреин.
– А тия Лука, Матей, Павел?
– И те са евреи.
– Брей! Какъв бизнес сме оставили на италианците!