ЯК ВИЦ: Учителката на Иванчо много го хвали

Иванчо се връща от училище много нахилен.
– К’во става, Иванчо, да не си получил шестица?
– Не, ама учителката ме похвали! Казва, че съм имал почерк на лекар с 20 години практика.