ЯК ВИЦ: Ако всички служители крадат, вие ще се включите ли?

– Ако всички служители крадат, вие ще се включите ли?
– Не, разбира се!
– Аха! Невъзможност за работа в екип!