ЯК ВИЦ: Баща взема дъщеря си – всичко е безплатно за нея

Баща с дъщеричката си влиза в кафене на улицата.
Келнера:
– Днес имаме промоция! За децата всичко е безплатно!
Бащата:
– Тогава, за мен един сладолед, а за детето три бири!