ЯК ВИЦ: Шофьор не иска да си каже фамилията – ето защо

Директор на голяма фирма към новия си шофьор:
– Каква е вашата фамилия?
– Андрей.
– Това ли е фамилията ви?
– Не. Името ми.
– Не ме разбрахте. Аз питам за фамилията ви.
– Господин директор, вие няма да искате да ползвате фамилията ми. Казвайте ми Андрей.
– Момче, ти глупав ли си. Аз се обръщам към моя шофьор само по фамилия. Как е фамилията ти?
– Любими.
– А?… О!… Добре, ъъъ, Андрей, да тръгваме!