ЯК ВИЦ: Мамо, малкото ми братче от небето ли дойде?

– Мамо, малкото ми братче от небето ли дойде?
– Точно така, скъпа.
– Не ги обвинявам, че са го изхвърлили оттам!