ЯК ВИЦ: Поп и полицай си разпределят работата

Един поп и един полицай били приятели. Веднъж, двамата седнали да пият кафе на открито. Не щеш ли, близко до тях – две мутри яко се сбили.
Ченгето понечило да стане. Обаче, свещеникът го възпрял с ръка:
– Не бързай толкова, чадо мое! Пий си спокойно кафенцето!
В един момент, единият бандит извадил нож и наръгал другия.
Попът си пригладил брадата и се усмихнал на приятеля си:
– Време е да ставаме, чадо мое! Единият е за тебе, а другият е за мене!