ЯК ВИЦ: Крикор е оптимист, а Гарабед песимист

Крикор бил оптимист, а Гарабед песимист. Срещнали се, поговорили се, и на изпращане Гарабед казал:
– Сбогом, Крикор.
– Ама защо така “сбогом”, много черногледо!
– Ами знае ли човек… Може например да умреш и повече да не те видя. Или, напротив, да ослепееш и ти мен повече да не ме видиш.