ЯК ВИЦ: Борец е имал поне 50-60 градуса температура

Детето на един борец се разболяло и вдигнало много висока температура. Вечерта то се оплакало на баща си:
– Татко, имам 38 градуса температура.
– Оо – казал борецът – нищо ти няма. Аз съм имал 50-60.
След малко като останали насаме, жена му се скарала:
– Как може да говориш такива глупости на детето? Човек не може да вдигне толкова висока температура!
– Знам – казал борецът. – Ама аз само исках да го успокоя детето. Иначе я съм имал 20-25…