ЯК ВИЦ: Седят три крокодила на едно дърво и си говорят

Седят три крокодила на едно дърво и си говорят:
– Помните ли, че преди ядрената война бяхме зелени?
– И можехме да плуваме…
– Айде стига сме приказвали, давайте да отлитаме за нектар.