ЯК ВИЦ: Капитанът сочи врага в армията!

По време на война. Капитан се изправя пред войниците точно преди решаващата битка, за да им вдъхне кураж.
– Ето там – казал той и посочил към фронта – е врагът! А врагът се опитваше да направи нещастен живота на всички ви! Врагът се опитваше да ви убие ден след ден през цялата тази дълга война!
Един редник изскочил от окопа и извикал:
– Господи! Знаех си, че готвачът не е от нашите!