ЯК ВИЦ: Двойките на Иванчо стават на 6-ци

Иванчо пита баща си:
– Тате, твойте очила колко пъти увеличават?
– Три пъти.
– Добре тогава ето ти бележника ми.