Кой е открил гравитацията? Научете законът на привличането

Гравитацията е една от най-известните сили в нашата вселена. Тя управлява движението на планети, звезди и галактики и я има навсякъде във всичко около нас. Но знаете ли кой е открил тази сила? Историята зад откриването на гравитацията е много интересна и тук ще ви разкажа повече за нея.

Древна Гърция

Още през древността хората са забелязвали, че телата падат към земята и това ги интригува. Аристотел обяснявал това явление като “естествена склонност” на телата да търсят своето място във вселената, като смесва идеи за елементи и движение. След него, Архимед използвал концепцията на повърхностното натоварване, за да обясни защо тежките тела падат по-бързо от леките, като бяха продължавали да работят върху идеята за елементи.

Исак Нютюн

Гравитацията бива описана за първи път като систематичен закон от Исак Нютюн през 1687 година. Той формулира закона на универсалната гравитация – силата, която действа между всички тела във вселената и зависи от масата и разстоянието между тях. Нютюн идва на идеята, докато наблюдава падането на ябълка в градина, която притежава. И това довежда до една от най-известните легенди в науката, че точно падането на ябълката е вдъхновило Нютюн да развие закона на гравитацията.

Обща теория на относителността – Айнщайн

Цялостна теория на относителността на Алберт Айнщайн описва гравитацията много по-дълбоко и я взема като израз на деформацията на пространството-времето край масивни обекти. Едно от най-важните понятия в тази теория е “кривина на пространството-времето”, която е пряко свързана със силата на гравитацията. Идеята, че дори светлината попада под влиянието на гравитацията и се движи в крива линия, която е описана от теорията на Айнщайн, беше потвърдена от наблюдения при снимки на звезди в близост до Слънцето.

Всъщност, гравитацията все още е едно мистериозно явление за науката. Недостатъчната информация за тази сила и нейното взаимодействие с другите частици е мотивирала различни теории и изследвания. Една от такива нови теории е квантовата гравитация, която цели да обясни свойствата на гравитацията на микроскопично ниво. Изучавайки гравитацията, науката може да се развива в най-малкия и най-големия мащаб.

Гравитацията е една от най-основните сили в нашата вселена и е наш партньор от хиляди години. Независимо дали става дума за нейното откритие в древността или нашето съвременно разбиране благодарение на науката, тя е наш ключ към небето и ще продължава да бъде използвана като обяснение за движението на планетите и звездите. И като такава, гравитацията ще продължи да остава откритие на най-великите умове в историята на науката.